Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dziś jest: 18 listopada 2018
Arbitraż Arbitraż w k.p.c. Klauzula arbitrażowa Kodeks etyki arbitra Kwalifikacje arbitra Lista mediatorów Mediacja Mediacja w k.p.c. Ogłoszenia Orzecznictwo SN Regulamin sądu Skuteczność postępowania mediacyjnego Statystyki sądowe Współpraca Wzory pism

Arbitraż

Źródeł sądownictwa polubownego należy doszukiwać się w już w starożytności (prawo rzymskie). Kompromis, bo tak w tamtych czasach nazywano umowę o sąd polubowny, był sposobem na szybkie i łagodne rozwiązanie sporów ludzi dobrej wiary, dawał także możliwość uchylenia się od kontroli opinii społecznej, która występowała w normalnym procesie, umożliwiał zatem uniknięcie rozgłosu.

Polskie sądownictwo polubowne również nie stanowi novum w dziedzinie rozwiązywania sporów. Jednakże pomimo, iż posiada długą i bogatą tradycję, to należy pamiętać, że w realiach gospodarki socjalistycznej sądownictwo polubowne funkcjonował w praktyce przede wszystkim w obrocie zagranicznym. Dopiero przemiany ustrojowe w 1989 r. zapoczątkowały ponowny jego rozwój.

Przyczyn wciąż zwiększającej się popularności sądownictwa polubownego należy upatrywać w kilku okolicznościach. Po pierwsze, w intensyfikacji stosunków gospodarczych, co bezpośrednio przyczyniło się do istotnego wzrostu ilości sporów. Po drugie, w przeciążeniu sądów powszechnych ilością spraw, które spowodowało ich niewydolność. Strony coraz częściej doceniając takie zalety sądownictwa polubownego, jak: szybkość postępowania, pewność co do składu orzekającego, poufność, możliwość wyboru prawa, miejsca oraz języka postępowania, a także możliwość kształtowania procedury postępowania, decydują się na skorzystanie z tej formy rozstrzygania sporów.

Nie bez znaczenia pozostaje również nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z dnia 28 lipca 2005 r. uchylająca dotychczasowe przepisy dotyczące sądu polubownego (art. 696-715 k.p.c.) i wprowadzająca art. 1154 - 1217 k.p.c. stanowiące nową, bardziej szczegółową i poszerzoną (z 20 do 64 artykułów) regulację, umieszczoną w oddzielnej, piątej części k.p.c. zatytułowanej ,,sąd polubowny (arbitrażowy)", Zmiany te w sposób definitywny przesądziły o dyspozytywnym charakterze postępowania polubownego, poszerzyły zakres sporów, które mogą być rozstrzygane przez sądy polubowne, w sposób literalny dopuściły wyrokowanie na podstawie ogólnych zasad prawa oraz zasad słuszności, a także wprowadziły wiele innych zmian.

 

Copyright 2010 by Krajowy Sąd arbitrażowy